Menu
Winkelmandje
Winkelmandje
  • Je winkelmandje is leeg.

Wat is de garantie op mijn product?

Wettelijke garantie

Je hebt recht op de wettelijke garantie, waar in de meeste gevallen een termijn van 2 jaar geldt.
Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen/ of is wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. De termijn van de wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering van het product.

De garantie is niet van toepassing in volgende gevallen:

  • Bij beschadiging door opzet, of door nalatigheid.
  • Bij onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud.
  • Bij normale slijtage.
  • Bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing die bij het product is geleverd

Kortom schade ontstaan door ongelukken, verkeerd of abnormaal gebruik, transport, val of stoot, nalatigheid, slecht onderhoud, storm en water vallen nooit onder garantie!

Hetzelfde geldt voor software configuratieproblemen en onverenigbaarheid tussen apparatuur en software.

Commerciële garantie

Naast de wettelijke garantie geven bepaalde merken een commerciële garantie (BBA. fabrieksgarantie). Hier gelden de garantievoorwaarden en -uitsluitingen van de desbetreffende fabrikant. De termijn van de fabrieksgarantie kan verschillen per product en/of fabrikant. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie. 

Garantieverlenging

De garantieverlenging is énkel geldig op selecte toestellen; de producten die in aanmerking komen kan je herkennen door het label onderaan het prijs-etiket.

Indien het defect binnen de termijn (2 + 3 jaar) valt, kan de klant beroep doen op Art & Craft om de klant van een (binnen redelijke termijn) kosteloze herstelling van het toestel te voorzien. Hierbij worden alle kosten, inclusief analyse, onderdelen, werkuren en transportkosten, ten laste genomen door Art & Craft.

Indien het toestel door Art & Craft en/of de fabrikant als onherstelbaar wordt verklaard heeft de klant recht op een gelijkwaardig toestel of terugbetaling in de vorm van een waardebon. De waarde van deze terugbetaling bedraagt de aankoopprijs van het toestel met een jaarlijkse afschrijving van 15%.

De herstellingsvoorwaarden blijven gelijk aan die van de commerciële garantie, die bij dispuut geraadpleegd kan worden door beide partijen.

"Bent u niet tevreden met de afhandeling? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl)."